top of page

De Kloostersite

Locatie

De kloostersite bevindt zich langs de Donckstraat in Meer. De omgeving is beschermd als dorpsgezicht en gekenmerkt door  bescheiden woningen, in de onmiddellijke omgeving van de als monument beschermde parochiekerk. Ook de kloostersite is, in zijn geheel,  bij ministerieel besluit van 2 december 2002 als monument beschermd, wat niet wil zeggen dat alle gebouwen op de site een zelfde historische en architecturale waarde hebben.

De kloostersite is in totaal 117a en 60ca groot en bestaat uit 43a 55ca bos en grasplein.

De nieuwe bestemming

Sinds dinsdag 20 december 2011 is de Meerse kloostersite eigendom van Bouwmaatschappij De Noorderkempen en zijn de vijf historisch waardevolle gebouwen in erfpacht overgedragen aan vzw Klooster Meer.

Deze vzw beheert de hele site en coördineert de herbestemming van het. De kloostersite is het kloppend hart van Meer geworden. Een plaats waar het goed is om te wonen, te werken, zich te ontspannen, te vergaderen, elkaar te ontmoeten, iets te eten of te drinken. Kortom een plaats waar het goed toeven is. geheel.

Herbestemming.jpeg
bottom of page