top of page

Over vzw Klooster Meer

De open-monumentenvereniging vzw Klooster Meer werd opgericht bij notariële akte op 12 oktober 2009. De vereniging is ontstaan vanuit de dorpsgemeenschap van Meer (Hoogstraten) en wil de historisch waardevolle gebouwen van de kloostersite te Meer een herbestemming geven die een meerwaarde betekent voor de inwoners van Meer en de regio. Tussen de gerestaureerde gebouwen en nieuwbouw met een woonfunctie met een  sociaal karakter, wil vzw Klooster Meer een dorpsplein creëren waar het rustig en aangenaam is om te vertoeven en waar plaats is voor de organisatie van evenementen.

VZW bestuur :

Frans Brosens, Frans Horsten, Xavier Delcourt , Guy Cools, Guido Herrijgers, Peter Schelles, Jef Van Bavel

Gewaardeerde medewerking : 

Marc Van Aperen, Fred De Gruyter

Blijkbaar zijn de inwoners van Hoogstraten erg begaan met de toekomst van hun historisch patrimonium. Met de herbestemming en restauratie van dit belangrijk historisch erfgoed treedt de vzw Klooster Meer in de voetsporen van de heropbouw van de St.-Katharinakerk, een initiatief van wijlen Deken Lauwerys, de restauratie van het begijnhof van Hoogstraten door de vzw Het Convent en de bescherming en herbestemming van de landloperskolonie in Wortel, een initiatief van Het Convent en de actiegroep ‘Red Wortel-kolonie’.

bottom of page